Opdracht 1 Basisprincipes onderzoeken

Bijgevoegd vind je in de materialen een overzicht met de 24 drijfveren van Buttons. Buttons hanteert deze drijfveren als de meest intrinsieke elementen voor een gemotiveerde bijdrage. Jouw drijfveren zijn de grondslag van je basisprincipes. Basisprincipes zijn persoonlijke vuistregels waarmee jij jouw grondhouding in de praktijk brengt. Deze basisprincipes gaan over persoonlijke kernkwaliteiten, competenties en drijfveren.

Als je weet wat dit precies voor je betekent en waarom, zal het bijdragen aan zelfvoldoening en focus. Dit gaat over het totale spectrum van het leven. Jouw drijfveren zijn de motivator voor het vertonen van gewenst gedrag en doen een beroep op het besef van positief bijdragen aan een groter geheel, zonder jezelf daarin te verliezen of weg te cijferen. Maar juist vanuit waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen!

Met deze opdracht bepaal je de onderlegger van jouw basisprincipes. 

  • Kies 3 tot 5 drijfveren die voor jou het meeste van toepassing zijn en waarmee je het sterkst resoneert. Omschrijf wat hierin de voornaamste essentie bij is voor jou.  
  • Dit gaat over het waarnemen en benoemen van eigen houding en gedrag, geredeneerd vanuit jouw persoonlijke grondhouding. 
  • Het gaat niet over goed of fout. Denk hierbij aan wat voor jou belangrijk is. Het gaat niet over wat anderen vinden of denken. 

Download hier de pdf met het overzicht van de 24 Drijvers van Buttons: Drijfveren BP PPF inkoopheld

Winkelwagen