Opdracht 6 Persoonlijke Veiligheid Toepassen

Bij de drie rollen binnen de inkoopfunctie (Kwartiermaker, Verbinder en Stuurman) zal het ene principe prevaleren boven de ander. Dit vanwege de verschillende krachtenvelden binnen het inkoopspeelveld en de dynamiek van de betrokken teamleden binnen in het inkooptraject of inkoopproject. Het helpt om voor jezelf inzichtelijk te maken hoe jij hierin optimaal kunt presteren, aan de hand van de inkoopprincipes, jouw persoonlijke basisprincipes en de SCARF.

Beantwoord de volgende onderzoeksvragen:

  • Benoem bij iedere rol 3 persoonlijke prestatie-indicatoren die een uitvloeisel zijn vanuit jouw top 3 SCARF-waarden;
  • Verbind deze factoren en impact aan de 3 belangrijkste waarden vanuit je grondhouding. Een paar voorbeelden van een persoonlijke prestatie-indicator:
    • Komend jaar ga ik een vak gerelateerde cursus of workshop doen om mijn kennis te vergroten.
    • Als ik me ongemakkelijk voel, spreek ik dit vanaf nu meteen uit.

Download hier een onderlegger van de Matrix Personal Fundamentals

Voorbeeld Matrix Personal Fundamentals:

Winkelwagen