Opdracht 4 Persoonlijke veiligheid onderzoeken

Deze opdracht gaat over het onderzoeken van jouw ‘sociaal emotioneel waardensysteem’. Jouw grondhouding bepaald wat je belangrijk vindt en je basisprincipes hoe jij je beweegt en gedraagt binnen het inkoopspeelveld. Door jouw sociaal emotioneel waardesysteem te onderzoeken, krijg je inzicht in hoe deze onderstroom van invloed is op jouw het in praktijk brengen van jouw normen, waarden en drijfveren.

De uitkomst van dit zelf onderzoek geeft je hiermee inzicht en handvatten hoe je kunt anticiperen en excelleren binnen het inkoopspeelveld.

Ga bij jezelf na wat de volgende sociaal emotionele waarden voor jou vertegenwoordigen:

 • Status (status): mate van aanzien en erkenning;
 • Certainty (zekerheid): mate van weten waar je aan toe bent en in de toekomst;
 • Autonomy (autonomie): mate van zelfstandig kunnen handelen en beslissen;
 • Relatedness (verwantschap): mate van verbondenheid met de groep en erbij horen;
 • Fairness (eerlijkheid): mate van gelijkheid en rechtvaardigheid.

Beantwoord de volgende onderzoeksvragen:

 • Benoem voor elke waarde:
  • wat dit voor jou betekent;
  • wat hierin precies een trigger is voor jou is;
  • hoeveel waarde je er aan hecht.

Afbeelding: SCARF model David Rock
Module 3 PPF Zakelijk Speelveld - SCARF David Rock

Winkelwagen