Opdracht 3 Stip aan de Horizon Toepassen

Deze opdracht gaat over het bepalen van je eerste en meest belangrijke stap. Hoe kom je van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Hierin is voornaamste om in beweging te komen.
Iedere reis begint met een eerste stap en die heb je gezet toen je besloot om deze do it yourself training te gaan doen. Je hebt bewust gekozen om voor jezelf de route te bepalen. Grenzen en drempels voelen vaak als een belemmering. Soms zelfs letterlijk en begrenzing. Maar ze leiden juist tot nieuwe kansen, inzichten en relaties. Het is alleen aan jou om ze te herkennen en ze te nemen.

Beantwoord de volgende onderzoeksvraag

  • Formuleer bij je eerste stap de 3 belangrijkste acties en zet ze weg in de tijd over een periode van een jaar. Wat zijn de randvoorwaarden die nodig om de capaciteit en gelegenheid te borgen om de acties te realiseren? En hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerd blijft? 
    • Gebruik de Eisenhouwer matrix in de materialen om te toetsen welke stap belangrijk of urgent is, en wat prevaleert.

Tip: Houdt het simpel, realiseerbaar en uitvoerbaar. En blijf dichtbij jezelf.  

Afbeelding: pdf met de matrix Eisenhouwer matrix Why PPF inkoopheld

Winkelwagen