Opdracht 1 Inkoopspeelveld onderzoeken

In welke rol kom je als inkoopprofessional het beste tot je recht? Wat past nu het beste bij jou en in welke taken floreer je het beste? Door hierover na te denken, weet je wat een energie gever of juist energie lek kan zijn. Als je dit weet, kan je hier in je werk op anticiperen.

Stem jouw grondhouding af op de rollen van: 

  • Kwartiermaker – in relatie tot het bepalen van de inkoopstrategie en inkoopplannen (Speelveld: onderzoeken, specificeren, selecteren);
  • Verbinder – in relatie tot het inkopen en aanbesteden van de inkoopopgave (Speelveld: contracteren, implementeren, contractmanagement);
  • Stuurman – in relatie tot de uitvoering en evaluatie gerelateerd aan de het contract- en leveranciersmanagement (Speelveld: nazorg, evaluatie, PDCA-cyclus, leveranciersmanagement.

Beantwoord de volgende onderzoeksvragen:

  • Benoem per rol wat voor jouw sterke punten en allergieën zijn.
  • Probeer aan de hand van een recente gebeurtenis te illustreren hoe je dit herkent in je dagelijkse praktijk.
Winkelwagen