Tijdgeest en zijn absurdisme

Men rent zichzelf zo hard voorbij en wil zo graag onmenselijk zijn dat we het spoor bijster zijn geraakt. Op zo’n manier dat we compleet overrompeld raken en ons intens bedreigd voelen op het moment dat er tegenslag is of iemand een andere mening heeft en we onze zin niet krijgen. Dit raakt namelijk ook de spirituele kant van de mens. Wat gaat over geestelijke gesteldheid en gemoedstoestand.

Je inleven, empathie tonen, navigeren met je innerlijke kompas en saamhorigheid. Hoe doe je dat? Ik deel drie strategieën met je die je in 2024 gaan helpen bij het radicaal managen van jouw tijd en je dwingt tot het gebruik van heldere taal.

Hindsight van 2023

Om betekenis te geven aan gevoelens heb je een bepaalde woordenschat nodig en begrip van de taal. Dit begrip is nooit persoonlijk. Taal is niet subjectief. Het is een systeem waarmee we met elkaar kunnen communiceren in woorden als schrift en spraak. Dit is hoe we kennis overdragen en hoe geschiedenis ontstaat. Taal is ook nodig om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Dit is hoe je ergens betekenis aan kunt geven.

Het afgelopen jaar leek de wereld echter compleet door te draaien op taal. De onderstroom van de tijdgeest van 2023 wekt sterk de illusie dat men opeens denkt dat taal iets persoonlijks is. Het gebruik van woorden of juist gebrek aan gebruik van woorden. En op de kracht van de betekenis van woorden. De verslechterde taalkennis, uren swipen en scrollen op sociale media en de sterke opkomst van AI komt dit niet ten goede. Gebrek aan sociaal emotionele ontwikkeling en aan woordenschat en taalkennis zet de samenleving enorm onder druk.

Geest van de Oudheid

Taal vraagt om een kader en een set aan omgangsregels om elkaar op te kunnen begrijpen en om richting te geven. Dit noem je etiquette. Een van de eerst geschriften wat wereldwijd werd omarmd als het fundament van de samenleving, van ethiek en normen en waarden was niet voor niets een boek. Ook wel bekend als bijbel. Het woord bijbel komt voort uit de Griekse oudheid en betekent ‘boek’ of ‘boeken’.

Dat eerste boek was kennelijk een goed boek. Dat moet ook wel, zoveel boeken waren er in de 8e eeuw niet. En al helemaal niet op B2 niveau. Niet dat de gemiddelde burger toen überhaupt kon lezen.

De boeken die oorsprong, bronnen, levensleer, leefregels en stromingen beschrijven, kregen hiermee ook een maatschappelijke status en functie, verbonden aan leer over hoe de tekst in praktijk gebracht werd.

Geestelijke gesteldheid van het heden

Tegenwoordig lijken we echter niet meer zoveel op te hebben met etiquette. We zijn vooral bezig met wat we denken dat goed is voor onszelf en hoe we vinden dat de rest zich daarnaar moet schikken. Zelfs de woorden die anderen gebruiken. Want tjee, je zal je maar eens aangesproken voelen! Het euvel is dat de leiders van nu ook niet zo goed zijn in het goede voorbeeld geven. Zelfingenomenheid en de doorgeslagen drang naar administratieve processen en systemen is hiervan het resultaat. Hoewel saamhorigheid, broederschap en sociaal verwantschap zitten versleuteld in de bio-neurologie van de mens. We hebben dus van nature een structuur nodig om als samenleving te leven en te gedijen. En het is juist deze dominante factor die nu zorgt voor de verwaarloosde geestelijke gesteldheid van nu. De sociale media, mail, WhatsApp, afzondering, vergrijzing, vereenzaming, thuiszorg, mantelzorg en gebrek aan inclusie druist allemaal in tegen deze dominante factor.

Paradigma van het nu

Deze natuurlijke behoefte aan structuur en hiërarchie doet echter geen afbreuk aan autonomie. Je bent nog steeds een individu met een eigen mening en eigen behoeftes. Door de tijd heen raken we alleen snel vervreemd van onszelf. Tijdens leven, leren en werken moet je leren met verschillende krachtenvelden om te gaan. En moet je jezelf daarbinnen ook blijven herontdekken. Vaak is het lastig om daarbij dicht bij jezelf te blijven en je tijd verstandig te blijven uitgeven. Je bent het daarom aan jezelf verplicht om voldoende ruimte te maken voor wat jij echt belangrijk vindt, want je kunt jouw tijd maar één keer uitgeven. Dit vraagt om radicale transparantie. En heldere taal om voor jezelf te bepalen hoe dan.

En nee, de vrije vertaling hiervan is niet bedenken hoe je alleen maar hoeft te doen waar je zin in hebt en wat je leuk vindt om te doen. Juist niet.

Geest van de Toekomst

Ik deel graag drie strategieën met je die je in 2024 gaan helpen bij het radicaal managen van jouw tijd en je dwingt tot het gebruik van heldere taal.

1. Creëer omstandigheden die je in staat stellen om focus aan te brengen.

Zorg voor een heldere en eenduidige planning. Zet alles wat je op een dag móet doen in je agenda. Gebruik een To-Do lijst als overzicht van de zaken die je graag (op termijn) wilt doen. Stop met onzinnige en dubbele afspraken in je agenda. Schrijf het op in woorden die maar op een manier te interpreteren zijn. Gebruik zo min mogelijk uitspraken als; ja maar, ik kan er niets aandoen, het overkomt me, ik wilde dit niet, ik deed het voor jou.

Dit vraagt om radicaal keuzes te leren maken. Zeg je nee, dan moet je je daar ook aan houden. Ben aanspreekbaar op de gevolgen van je keuzes.

2. Maak het nut voorspelbaar op basis van de meest succesvolle routine.

Routines zorgen voor een beter energiemanagement bij mentale inspanning. Hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt en lichaam en brein de uitkomst van bepaald gedrag en het positieve effect ervan onthouden, wat leidt tot  automatische piloot. Er vindt een verschuiving plaats van het cognitieve brein dat veel energie verbruikt, naar default mode wat weinig energie verbruikt. Dit is de kracht van de herhaling!

Maar ook hierin is een duidelijk doel nodig. Geef jezelf geen gemixte signalen, want dat is vervolgens ook hoe het brein ermee omgaat. Spreek ook naar jezelf in heldere taal en geef daar radicaal gehoor aan.

3. Respecteer de natuurlijke momenten en vertrouw op het proces.

Ieder mens maakt in hun leven feitelijk alles voor het eerst mee. De eerste keer dat je succes had, de eerste keer dat je verliefd werd. Dit geldt uiteraard ook voor ontwikkeling, tegenslag, overwinning en verlies. Je wordt niet met alle kennis in pacht geboren. Het heeft tijd nodig om hier de juiste woorden aan te leren geven, zodat jij jezelf ermee kunt identificeren. Ook met het effect en de impact ervan.

Help jezelf door te investeren in voldoende tijd om situaties te leren begrijpen en te benoemen. Dit zal om een verandering vragen. Namelijk dat je moet loskomen van geconditioneerd sociaal maatschappelijk geaccepteerd gedrag. Je moet leren accepteren dat iets tijd en inspanning kost en zo lang duurt als dat nodig is. En dat dit voor iedereen anders is.

#strategie #mindset #leiderschap #ontwikkeling #management #onderstroom #coaching

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen