Opdracht 6 Persoonlijke veiligheid toepassen

Bij de drie rollen binnen de inkoopfunctie (Kwartiermaker, Verbinder en Stuurman) zal het ene principe prevaleren boven de ander. Dit vanwege de verschillende krachtenvelden binnen het de werkgebieden binnen het inkoopspeelveld en de dynamiek van de betrokken partijen en teamleden binnen in het inkooptraject. Het helpt om voor jezelf inzichtelijk te maken hoe jij hier te meest optimaal kunt presteren, aan de hand van de inkoopprincipes, jouw persoonlijke basisprincipes en de SCARF.

Beantwoord de volgende onderzoeksvragen:

  • Benoem bij iedere rol 3 persoonlijke prestatie-indicatoren die een uitvloeisel zijn vanuit jouw top 3 SCARF-waarden;
  • Benoem welke impact je hiermee kunt en/of wilt maken;
  • Verbind deze factoren en impact aan de 3 belangrijkste waarden vanuit je grondhouding en je basisprincipes.

    Een paar voorbeelden van een persoonlijke prestatie-indicator:
    • Komend jaar ga ik een verdiepende cursus of workshop doen om mijn communicatie skills te verbeteren.
    • Als ik me ongemakkelijk voel, spreek ik dit vanaf nu meteen uit.

Voorbeeld Matrix Personal Fundamentals:

Winkelwagen