Opdracht 1 Je grondhouding onderzoeken

Deze opgave gaat over jouw meest intrinsieke normen en waarden. Dit zijn primaire gevoelens en inzichten waar je niet lang over hoeft na te denken.

Benoem de 3 tot 5 belangrijkste normen en waarden die voor jou van toepassing zijn. Als het helpt kan je hiervoor het bijgevoegde overzicht gebruiken. Kies de woorden welke het meest met jouw manier van denken en doen resoneren.

Omschrijf voor jezelf waarom nou juist deze waarden en normen de belangrijkste zijn. De toelichtingen bij de normen en waarden geven inzicht in jouw grondhouding.

Winkelwagen