Inleiding Module 1 – Persoonlijke grondhouding

Inleiding: Leestijd 2 minuten

Uiteenzetting van de Persoonlijke grondhouding 

Jouw ‘kijkglas’ of ‘levensvenster’ wordt door allerlei overtuigingen, waarnemingen en normen gevormd. Opleiding of zaken die ‘van thuis uit’ altijd zo werden gedaan, spelen hierin een belangrijk rol en zijn extrinsiek. Maar intrinsieke zaken zijn nog veel bepalender voor het levensvenster. Zo is het essentieel bij het maken van keuzes. Hoe iemand zijn of haar emoties vormt, hoe je bepaalt of je iets wilt of niet. Het referentiekader omvat dus voornamelijk intrinsieke zaken. Zoals je waarden en normen, drijfveren en competenties. Tezamen vormt dit de basis van je persoonlijk referentiekader. Het is dus veel meer dan alleen opvoeding, omgeving of opleiding. Het is een primair deel van jouw grondhouding wat ontstaat in je eerste levensjaren en daarna niet meer verandert.

Je ontkomt nooit aan jezelf

Niemand weet of kan zien waarom jouw referentiekader is, zoals het is. En jij die van een ander ook niet. Het is belangrijk om je dit te beseffen en het ook te willen doorgronden. Op het moment dat dit namelijk helder is, geeft het inzicht en kan je erop sturen. Dit betekent dat wanneer je weet wat je grondhouding is, je hier dus richting mee kunt bepalen. Welgezegd je levenspad volgen. Omdat je grondhouding is opgebouwd uit een aantal fundamentele onderleggers is het medebepalend voor de mate van jouw levensgeluk, ontwikkeling en succes. 

Kader voor houding en gedrag

Ben je bewust hoe krachtig dit is. Vanuit jouw persoonlijke voorkeuren weet je waar je blij van wordt. Je kerncompetenties laten zien waar je goed in bent en waar je plezier aan beleeft. En ‘flow’ ontstaat doordat je kunt doen waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen en dat binnen de context waarin je je ook nog kunt ontwikkelen. Groei is essentieel voor een bepaalde mate van levensgeluk. Maar alleen als het intrinsiek gemotiveerd is. Als dit niet zo is, dan is het feitelijk iets van tijdelijke aard of levert het niets op wat anders wel zou kunnen. Deze intrinsieke motivatie is gelinkt aan jouw ‘innerlijke Spark’. De reden waarom je denkt dat je dit tot in der eeuwigheid zou kunnen blijven doen en het idee dat je ergens een positieve bijdrage aan levert. Dit is de ‘The Reason Why’! 

Je Levenspad bepalen en volgen

Als je weet waarvan je bent, ben je in staat om zelfstandig keuzes te maken. Je kunt je keuzes namelijk afstemmen op waar en hoe jij het beste floreert. Je kunt je competenties inzetten, daar waar deze door gelijkgestemden herkend en erkend zullen worden. Dit gaat over het vinden van een omgeving waar je kennis kunt opdoen, maar zeker ook delen. Doordat je op eigen kracht weet bij te sturen en keuzes maakt, volgt vanzelf flow, focus en zelfvertrouwen. Dit komt in de vorm van trots, innerlijke rust en zelfwaardering. Zelfs op het moment dat het niet goed gaat of wanneer je fouten maakt.

Veerkrachtig handelen vanuit je basisprincipes

Zo weet je ook waar je niet van bent. Hierdoor kan je focussen en weet je te allen tijde om te gaan met wat erop je pad komt. En berust je je vanzelf in het gewoon een keer nee zeggen. Als er iets misgaat, mocht dat überhaupt het geval zijn, kan je sneller bij- en herstellen. Je bent instaat om beter te anticiperen, doordat jouw stip aan de horizon niet verandert. Deze is namelijk nog steeds helder voor jou! Om veerkrachtig te kunnen handelen is het wel nodig om je basisprincipes scherp te hebben, zodat je die praktisch kunt toepassen. Basisprincipes vormen de vertaling van drijfveren en je referentiekader. Het zijn een soort vuistregels in hoe je handelt en denkt, maar niet perse steeds bewust over na hoeft te denken. Bijvoorbeeld:

– Jouw basis opvatting in relatie tot rechtvaardigheid;

– Principieel gedachtengoed met betrekking tot werkethiek;

– Of vriendschap.

Winkelwagen