Module 4 – Stip aan de horizon

Hoe lever je een positieve bijdrage aan het grotere geheel. En hoe bepaal je wat er dan precies moet veranderen? Of wat een eerste stap moet zijn?

Ten eerste moet je begrijpen in wat voor omgeving en in welke context de inkoopfunctie of het inkoopteam een rol vervult binnen de organisatie. Dat gaat over positie en branding. Dit goed kunnen doorgronde is essentieel. Als je kiest om ergens te gaan werken, dan doe je dat op basis van een vooraf vastgestelde functie, met de intentie om vanaf die positie een positieve bijdrage te leveren aan de missie van jouw werkgever. Dit is dan het speelveld waarbinnen jij het voor elkaar moet boksen en van waaruit jij je 100% inzet. 

Wat is het script dan?

Jij bepaalt zelf hoe je iets bereikt en waarvoor jij je inzet.  Maar het moet wel passen binnen het totale speelveld. Er zijn drie basisrollen die een inkoper kan hebben. Dat zijn de kwartiermaker, de verbinder en de stuurman. Deze rollen kunnen overlappen of op elkaar aansluiten.

  • Kwartiermaker – in relatie tot het bepalen van de inkoopstrategie en inkoopplannen. In deze rol ligt de aandacht bij het ondersteunen of initiatief nemen tot verandering, verbetering of innovaties;
  • Verbinder – in relatie tot het inkopen en aanbesteden van de inkoopopgave. In deze rol ligt de aandacht bij het vormen van een multifunctioneel inkoopteam en zicht hebben op hoe de hazen lopen binnen de organisatie;
  • Stuurman – in relatie tot de uitvoering en evaluatie gerelateerd aan de het contract- en leveranciersmanagement. In deze rol ligt de focus op het kunnen bijsturen en adviseren. Je weet hoe het behalen van de prestaties is verankerd binnen de bedrijfsprocessen, wat de knoppen zijn om aan te draaien en wie waar verantwoordelijk voor is.

Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het scenario, dus hoe taken en rollen zijn bepaald. Waar zijn de functies van beleid, inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagent binnen de organisatie belegd? Dit bepaalt wanneer in welke inkoopfase welk rol van toepassing is. En dit is niet iets wat je terugvindt in jouw functieprofiel of in dat van een ander. Je moet je dus in deze processen en workflows verdiepen om het goed te kunnen toepassen.

Je kunt niet iedereen tevredenstellen

Dus hou maar op het te proberen! Als er iets is wat in de meeste inkoopscenario’s ontbreekt dan is het wel consistentie en dwarsverbanden. Een inkoper kan niets alleen. Dit betekent niet dat je steeds in de houding moet springen als er iemand met zijn vingers knipt. Als je wilt dat er binnen de lijntjes wordt gekleurd, begin dan bij jezelf. En het klinkt misschien logisch, maar maak het vooral niet spannender dan het is. Want het is in praktijk al heel wat om te zorgen voor een solide basis. En ik kan het niet vaak genoeg benoemen, maar je kunt pas een volgende stap maken als de stappen daarvoor voor minimaal 80% geborgd zijn. Niet binnen team inkoop, maar binnen de gehele organisatie. En dat gaat echt niet vanzelf! Er wordt vaak ook gevochten tegen de bierkaai en getrokken aan dode paarden.

Wees duidelijk, transparant en breng focus aan. Dit zorgt voor een heldere stip aan de horizon en helpt om de weg ernaartoe uniform te volgen. Niet alleen voor jou als individu en vanuit inkoop, maar organisatiebreed!

Voorbereiding 

Bereid je voor door tenminste een uur van tevoren te stoppen met andere activiteiten en een rustige plek op te zoeken. Neem schrijfspullen mee om aantekeningen te kunnen maken en eventueel andere persoonlijke zaken die het proces kunnen ondersteunen, zoals de missie/visie van je organisatie en een lopende inkoopopdracht.

Bedenk bij de uitvoering steeds wat jij belangrijk vindt.

Leerdoel van de opdrachten

Jouw passie begint als je weet waar je goed in bent en waar je plezier aan beleeft. Om een stip aan de horizon te zetten is het belangrijk om keuzes te (kunnen) maken en focus aan te brengen in wat je belangrijk vindt. En eerst te doen wat nodig is om je ambitie te realiseren.

  • Probeer bij het formuleren geheel vanuit jezelf te redeneren en te voelen. Het gaat niet over goed of fout.
  • Denk hierbij aan wat voor jou essentieel en belangrijk is. Het gaat niet over wat anderen vinden of denken.

Als er iets is wat ons boeit en waar we naarstig naar op zoek zijn dan is het wel passie. Op een of andere manier weten we ook dat een leven zonder passie een leven niet geleefd is. En hoewel het er dus zou moeten zijn, is vaak het idee dat het lastig is om te vinden. Daarnaast is het bijzondere aan passie dat het ook angstig maakt. Wat als je het niet kunt vinden? Wat als nou net je geen passie hebt? Hoe weet je nou wat je passie is? 

Wat is passie dan eigenlijk?

Er is veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven, maar omdat passie zo persoonlijk is en voor iedereen anders is het lastig om in een format te gieten. Het valt bijna niet in woorden te bevatten. Net als onze intuïtie, persoonlijk referentiekader en veerkracht wordt het gevormd door intrinsiek en extrinsieke aspecten. Maar ik kan het wel toelichten. Het betreft een vergrotende trap. 

  • Als eerste gaat het om iets leuk vinden. Je vindt iets leuk, omdat je er letterlijk lol aan beleeft. Je bent bijvoorbeeld ergens goed in en hebt er duidelijk plezier in. Dit gaat doorgaans om een talent waarmee je je kunt uiten in bijvoorbeeld je werk of hobby.
  • Passie ontstaat als je naast het inzetten van je talent ook een sociale bijdrage kunt leveren en je kunt ontwikkelen. Met andere woorden, dat je door het uitoefenen van hetgeen waar je goed in bent ook een bijdrage kunt leveren aan een groter geheel, daarvoor gewaardeerd wordt binnen een groep van gelijkgestemden en er een leercurve is. Er is spraken van een bepaalde mate van groei in wat je doet, bijvoorbeeld van junior- naar seniorniveau.
  • De overtreffende trap van passie is obsessie. Op een bepaald punt voldoet alles aan de eis om ergens goed in te zijn en passie voor te hebben, maar wordt er een grens overschreden. Als passie omslaat in obsessie is er geen sociale bijdrage meer, wordt er geen rekening meer gehouden met waardering of groei. Er worden grenzen van anderen overschreden, en hiermee gaat ook talent verloren.

Zelfinzicht en drijfveren

Om erachter te komen wat je talent is, helpt het om zelfinzicht te hebben. Wat er veelal gebeurt is dat we geneigd zijn te kijken naar waar een ander goed of succesvol in is. Of naar hoeveel aanzien iemand heeft. En dat wordt dan wat jij probeert na te streven. Wat een ander doet, zegt echter niets over jouw talenten. Het is prima om iemand te zien als voorbeeld. Dat je opkijkt naar hoe iemand een bepaald punt heeft bereikt door middel van doorzettingsvermogen en veerkracht. Maar wat hij of zij doet, is ook persoonsgebonden. En wat je waarschijnlijk niet weet of kunt zien, is hoeveel bloed zweet en tranen het die ander gekost heeft om zover te komen. Of hoe vaak het mis is gegaan voordat het een succes werd.

Als je wilt ontdekken waar je werkelijk blij van wordt, is het dus van belang je te focussen op je eigen kunnen en interesses. Daarbij is er een wezenlijk verschil tussen het najagen van status of het streven naar voldoening. Sommige mensen willen manager worden vanwege het salaris en de titel, maar dat houd je niet lang vol als je helemaal geen goede manager bent. En wat dan?

Dit geldt ook voor je drijfveren. Die zijn intrinsiek en bepalend voor hoe succesvol je kunt zijn. Dit gaat nooit over goed of fout. Als je gaat proberen om iets te doen waar iemand anders veel geld mee verdient, maar waar jijzelf geen feeling mee hebt, wordt het geen succes.

Ambities zijn nodig

Probeer terug te halen hoe je je als kind voelde en wanneer je jezelf het meest voldaan of enthousiast voelde. Wat vond je spannend om te doen? Waar kreeg je een kick van en wat zorgde ervoor dat je eigenlijk niet naar bed wilde, omdat je niet kon wachten om ermee verder te kunnen? Het gevoel dat je had als je dacht dat je superbelangrijke dingen aan het doen was, dát is het gevoel om na te streven in al je dagelijkse activiteiten vandaag de dag. Dit is een belangrijke maatstaf om te weten of je oprecht bezig bent en gehoor geeft aan jouw meest ‘intrinsieke’ verlangens en wensen. 


Winkelwagen