Module 4 – Stip aan de horizon

Hoe bepaal je wat er nu precies moet veranderen? En wat een eerste stap moet zijn?

Wat is het Scenario?

Als eerste is het van belang om te begrijpen in wat voor omgeving en in welke context de inkoopfunctie of het inkoopteam een rol vervult binnen de organisatie. Wat gaat over positie en branding. Dit goed kunnen doorgronde is essentieel. Als je kiest om ergens te gaan werken, dan doe je dat op basis van een vooraf vastgestelde functie, met de intentie om te alle tijden een positieve bijdrage te leveren aan de missie van jouw werkgever vanaf die positie. Dit is dan het speelveld waarbinnen jij het voor elkaar moet boksen en vanuit waar jij je 100% inzet. 

Wat is het script dan?

En je bepaalt zelf hoe! Maar het moet wel passend zijn binnen het speelveld. Mijns inziens zijn er in basis drie rollen die een inkoper kan hebben, zijnde: kwartiermaker, verbinder en stuurman. En deze rollen vervul je doorgaans overlappend en of opvolgend aan elkaar.

  • Kwartiermaker – in relatie tot het bepalen van de inkoopstrategie & inkoopplannen. In deze rol ligt de aandacht op het ondersteunen of initiatief nemen tot verandering, verbetering of innovaties;
  • Verbinder – in relatie tot het inkopen en aanbesteden van de inkoop opgave. In deze rol ligt de aandacht op het vormen van een multifunctioneel inkoopteam en zicht hebben op hoe de hazen lopen binnen de organisatie;
  • Stuurman – in relatie tot de uitvoering en evaluatie gerelateerd aan de het contract- en leveranciersmanagement. In deze rol ligt de focus op het kunnen bijsturen en adviseren. Je weet hoe het behalen van de prestaties zijn versleuteld binnen de bedrijfsprocessen, wat de knoppen zijn om aan te draaien en wie waar verantwoordelijk voor is;

Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het scenario. Waar zijn de functies van beleid, inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagent binnen de organisatie belegd? Dit is de onderlegger van wanneer in welke inkoopfase welk rol van toepassing is. En dit is niet iets wat je terugvindt in jouw functieprofiel of in dat van een ander. Het is dus nodig om je in deze processen en workflows te verdiepen om het goed te kunnen toepassen.

You can’t please them all

So stop trying! Als er iets is wat in de meest inkoopscenario’s ontbreekt, is het consistentie en dwarsverbanden. Een inkoper kan niets alleen. Dit betekent niet dat je steeds in de houding hoeft te springen als er iemand met zijn vingers knipt. Als je wilt dat er binnen de lijntjes wordt gekleurd, begint het als eerste bij jezelf. En dat klinkt misschien logisch, maar maak het vooral niet spannender dan het is. Want het is in praktijk al moeilijk om zorgen voor een solide basis. En ik kan het niet vaak genoeg benoemen, maar je kunt pas een volgende stap maken als de stappen daarvoor voor minimaal 80% geborgd zijn. Niet binnen team inkoop, maar binnen de gehele organisatie. En dat gaat echt niet vanzelf! Dit gaat ook gepaard met bierkaaien en dode paarden.

Wees duidelijk, transparant en breng focus aan. Dit zorgt voor een heldere stip aan de horizon en helpt om de weg ernaartoe unaniem te volgen. Niet alleen voor jouw als individu en vanuit inkoop, maar organisatiebreed!

Voorbereiding 

Bereid je voor door tenminste een uur van te voren te stoppen met andere activiteiten en een rustige plek op te zoeken. Neem schrijfgerei mee om aantekeningen te kunnen maken en eventueel andere persoonlijke zaken die het proces kunnen ondersteunen, zoals de missie-visie van je organisatie en een lopende inkoopopdracht.
Denk bij de uitvoering steeds vanuit jouw als persoon in referentie tot wat jij belangrijk vindt.

Leerdoel van de Opdrachten

Weten waar je goed in bent en waar je plezier aan beleeft, is waar jouw passie begint. Om een stip aan de horizon te zetten is het belangrijk om keuzes te (kunnen) maken en focus aan te brengen in wat je belangrijk vindt. En als eerste te doen wat nodig is om te doen, om je ambitie te realiseren.

Maak bij het uitvoeren van de opdracht gebruik van de digitale werkboek.

  • Probeer bij het formuleren geheel vanuit jezelf te redeneren en te voelen. Het gaat niet over goed of fout.
  • Denk hierbij aan wat voor jou essentieel en belangrijk is. Het gaat niet over wat anderen vinden of denken.

Als er iets is wat ons boeit en waar we naarstig naar opzoek gaan, is het wel Passie. Op een of andere manier weten we ook dat een leven zonder Passie een leven niet geleefd is. En hoewel het er dus zou moeten zijn, is vaak het idee dat het lastig is om te vinden. Daarnaast is het bijzondere aan Passie is dat het ook angstig maakt. Wat als je het niet kunt vinden? Wat als nou net je geen passie hebt? Hoe weet je nou wat je passie is? 

Wat is Passie dan eigenlijk?

Er is veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven, maar omdat Passie zo persoonlijk is en voor iedereen anders is het lastig om in een format te gieten. Het valt bijna niet in woorden te bevatten. Net als onze intuïtie, persoonlijk referentiekader en veerkracht wordt het gevormd door intrinsiek en extrinsieke aspecten. Maar ik kan het wel toelichten. Het betreft een verhogende trap.

  • Als eerste gaat het om iets Leuk vinden. Je vindt iets leuk, omdat je er letterlijk lol aan beleeft. Je bent bijvoorbeeld ergens goed in en hebt er duidelijk plezier in om te doen. Dit kan gaat doorgaans om een talent waarmee je je kunt uiten in bijvoorbeeld werk of hobby.

  • Passie ontstaat als je naast het inzetten van je talent ook een sociale bijdrage kunt leveren en je je kunt ontwikkelen. Dus dat je door middel van het uitoefenen van hetgeen waar je goed in bent ook een bijdragen kunt leveren aan een groter geheel, daarvoor gewaardeerd wordt binnen een groep van gelijkgestemden en er een leercurve is. Er is spraken van een bepaalde mate van groei in wat je doet, bijvoorbeeld van junior naar seniorniveau.

  • De overtreffende trap van Passie is Obsessie. Op dit punt voldoet alles aan de eis om ergens goed in te zijn en passie voor te hebben, maar er wordt een grens overschreden. Als Passie omslaat in obsessie is er geen sociale bijdrage meer, wordt er geen rekening meer gehouden met waardering of groei. Er worden grenzen van andere overschreden en talent gaat hiermee ook verloren.

Zelfinzicht en drijfveren

Om nu te weten wat je talent is, helpt het om zelfinzicht te hebben. Wat er veelal gebeurt is dat we geneigd zijn om te kijken naar waar een ander goed of succesvol in is. Of naar hoeveel aanzien iemand heeft. En dat wordt dan hetgeen wat je probeert na te streven. Echter zegt hetgeen wat een ander doet, niets over jouw talenten. Het is prima om iemand te zien als voorbeeld. Dat je opkijkt naar hoe iemand een bepaald punt heeft bereikt door middel van doorzettingsvermogen en mate van veerkrachtig zijn. Maar wat hij of zijn doet, is ook persoonsgebonden. En wat je waarschijnlijk niet weet of kunt zien, is hoeveel bloed zweet en tranen het die ander precies gekost heeft om zover te komen. Of hoe vaak het wel niet mis is gegaan, voordat het een succes werd.

Het is dus van belang om je te focussen op je eigen kunnen en interesses om te ontdekken waar je werkelijk blij van wordt. Daarbij is er een wezenlijk verschil tussen het najagen van status of voldoening. Sommige mensen willen manager worden vanwege het salaris en de titel, maar dit houd je niet lang vol als je helemaal geen goede manager bent. En wat dan?

Dit geldt ook voor je drijfveren, deze zijn intrinsiek en bepalend voor hoe succesvol je kunt zijn. Dit gaat ook nooit over goed of fout. Als je gaat proberen om iets te doen waar iemand anders veel geld mee verdient, maar waar jijzelf geen feeling mee hebt, wordt het geen succes.

Ambities zijn nodig

Probeer terug te halen hoe je je vroeger voelde als kind en wanneer je jezelf het meest voldaan of enthousiast voelde. Wat vond je spannend om te doen? Waar kreeg je een kick van en wilde je eigenlijk niet naar bed, omdat je niet wilde wachten op morgen om ermee verder te kunnen? Het gevoel wat je had als je dacht dat je superbelangrijke dingen aan het doen was, is het gevoel om na te streven in al je dagelijkse activiteiten vandaag de dag. Dit is een belangrijke maatstaf om te weten of je oprecht bezig bent en gehoor geeft aan jouw meest ‘intrinsieke’ verlangens en wensen. 

Blijf dichtbij jezelf. Omarm je kwaliteiten door ze te herkennen en erkennen. Neem de tijd om te ontdekken waardoor er een ‘big smile’ op je gezicht verschijnt en jouw innerlijke ‘Spark’ begint te vonken. 

Winkelwagen